OLETKO VOITTAJA ?

... ja tiedät, mitä haluat sekä toimit sen mukaan.

OLETKO HÄVIÄJÄ ?

... etkä tiedä, mitä haluat tai et toimi sen mukaan mitä haluat, vaan joudut pelinappu- laksi muiden peleihin.

LUE LISÄÄ KIRJASTA !

... ja opit muuttamaan tulevaisuutesi suunnan.

ONNELLINEN ELÄMÄ JA TULEVAISUUS

Nykyinen elämäntilanne on seurausta aikaisemmista ajatuksista, tunteista ja toiminnasta. Tulevaisuus tulee olemaan seurausta tämän hetken ajatuksista, tunteista ja toiminnasta.

Kirjailija TOMMY HELLSTEN: "Se, mitä ihminen odottaa elämältään ja miten hän asennoituu tulevaisuuteensa, vaikuttaa ratkaisevasti siihen, millaiseksi tuo tulevaisuus muodostuu. Juuri siitä tämä kirja kertoo varsin oivaltavalla tavalla."

 

HENKISYYS

Pelkkä toiminta ja taloudelliset resurssit eivät takaa loistavaa tulevaisuutta. Onnelliseksi tullakseen ihminen tarvitsee elämänfilosofiaa, arvoja ja tavoitteita.  

Työelämässä puhutaan paljon visiosta, yrityskulttuurista ja strategiasta. Kirjassani kuvaamieni Peliteorian ja Vetovoiman lain avulla jokainen ihminen pystyy kehittämään itselleen henkilökohtaisen elämänfilosofian, vision ja strategian niin, että valituissa peleissä tulevaisuus vastaa odotuksia. Kun tietää mitä haluaa, toimii johdonmukaisesti ja pitää henkisesti yllä johtoajatusta: Kaunis Sielu kauniissa kehossa, joka osallistuu oikeisiin peleihin, niin pääsee oman elämänsä johtajaksi.

Kirjani on selkeä ja helppolukuinen, eikä vaadi etukäteistietoa arkielämän psykologiasta tai sieluun liittyvistä asioista. Tavoitteena on antaa lukijalle virikkeitä omaa elämää koskevaan filosofointiin ja työkaluja, joilla vaikuttaa omaan tulevaisuuteen.